Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
infrastructura

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Водещи проекти

 • Водеща японска корпорация във връзка със завършването на Софийското метро, включително воденето на преговори със Столична община за удължаване на срока на завършване, удължаване на договора за заем от Японската банка за международно сътрудничество (JICA) и банковата гаранция сключени между правителствата на България и Япония;
 • Правни действия по събиране на лошите вземания на две словенски банки;
 • Абонаментно правно обслужване на две водещи български строителни компании;
 • Международна компания за клинични изследвания по всички въпроси а българското право съпътстващи дейността и;
 • Международна фасилити мениджмънт компания относно възникнали в България трудово правни въпроси, обществени поръчки и нелоялна конкуренция;
 •  Водеща немска банка във връзка с организирането на кеш пулинг в България;
 • Английски частен фонд за дялово инвестиране във връзка с инвестициите му в централна и източна Европа;
 • Ирландска финансова корпорация, бивш собственик на Хотел Хилтън;
 • Водеща японска корпорация във връзка с потенциална инвестиция в соларен парк в България;
 • Държавен енергиен холдинг във връзка с въпроси, вързани с увеличаването на капитала и спазването на европейското законодателство относно държавната помощ;
 • Столична община във връзка с приложимостта на международните договори за строителство ФИДИК спрямо българското право;
 • Българско дружество, организиращо хазартни игри, във връзка със стартирането на онлайн хазартни игри от Малта;
 • Норвежка компания в сферата на мореплаването във връзка с установяване на производствена дейност в България;
 • Френска компания за проектно управление във връзка със създаването на джойнт венчър в България;
 • Турска строителна компания, действаща като подизпълнител в България във връзка с предявени парични искове срещу главния изпълнител на мол в София.
 • Консултиране на шведски инвеститор в сферата на вентилационна и охладителна техника във връзка с потенциалното придобиване на българска компания;
 • Консултиране на български дилър на клинични реактиви във връзка с придобиването му от голяма американска фармацевтична компания.
 • дю дилижънс доклади за водеща международна финансова институция във връзка с предоставянето на финансиране на:голям металургичен комбинат; застрахователна компания; телекомуникационна компания; голяма българска финансова група.
 • Събиране на вземания в България на международна търговска банка и постигане на извънсъдебно споразумение с длъжника;
 • Водеща белгийска компания в производства по несъстоятелност срещу нейни длъжници в България;
 • Холандско холдингово дружество в производствата по несъстоятелност на неговите български дъщерни дружества (заедно с Holla Advokaten, нашият холандски партньор от European Law Firm);

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.