Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
header

Milanova & Partners / Law Firm

Нашият екип

kalina
адв. Калина Миланова
Управляващ съдружник

Адвокат с 20 годишен опит в България и чужбина в областта на сливанията и придобиванията, банково и търговско право....

+359 2 952 25 16

View Bio
адв. Христо Машков
Съдружник

Адвокат с 10 годишен опит в областта на търговско, облигационно, вещно и трудово право. Завършил е Юридическия факултет на Софийския...

+359 2 952 25 16

View Bio
momchil
Момчил Денчев
Старши сътрудник

Юрист с над 5 годишен опит в областта на корпоративното и търговско право, клинични изпитвания и дю дилижънс.  Представлява...

+359 2 952 25 16

View Bio
mihaela_miteva_large
адв. Михаила Митева
Старши сътрудник

Адвокат с над 15- годишен опит в областта на вещното, търговско, семейно и наследствено и трудовото право. Магистър по...

+359 2 952 25 16

View Bio
Таня Събева
Правен сътрудник

Магистър по право в Нов Български Университет. Преди да се присъедини към Миланова и партньори, Таня е била стажант...

+359 2 952 25 16

View Bio
Димитър Миланов
Административен директор

Магистър по икономика и социално управление с над 30 годишен управленски опит. Отговаря за организацията на работния процес, счетоводство...

+359 2 952 25 16

View Bio