Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16

Ние от АС „Миланова и партньори“ подхождаме с отговорност към Вашите лични данни и гарантираме в максимална степен защитата им, чрез въведени от нас високи стандарти за защита на личните данни. Считано от 25.05.2018г. влезе в сила Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“), като екипът ни полага необходимите усилия, за да извършва дейността си в съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Адвокатско съдружие „Миланова и партньори“ („Адвокатското съдружие“), с БУЛСТАТ номер 176452475,  с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Витоша“ №72, ет.1, ап.4. В редица случаи ние сме администратор на Вашите лични данни.

 

ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ/COOKIES И ЗАЩО?

Интернет страницата www.milanova-law-firm.com използва Бисквитки/Cookies. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Използваме реномирани доставчици на външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използваме следните външни услуги:

  • Google Analytics;
  • Google Remarketing Tag (Google Tag Manager).

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Възможно е, в определени периоди, да използваме Facebook pixel – услуга, предоставяна от Facebook Inc., за статистически цели относно трафика на интернет страницата ни и за създаване на персонализирани статии/информационни постове. Тези бисквитки се управляват от Facebook Inc. и ние нямаме контрол върху тях. Това е бисквитка, посредством която може да се проследят Вашите действия, ако сте видели, или отворили дадена реклама в facebook.com. Facebook е възможно да използва тази информация и за нейни собствени рекламни цели, съобразно политиката им за използване на данни: https://www.facebook.com/about/privacy

Използваме  „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни (онлайн идентификатори) единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на персонализирано информационно съдържание (срещу което може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване. Подробна информация за активиране/деактивиране на cookies може да прочетете ТУК.

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ“?

Адвокатското съдружие обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител или адвокат, за да може същият да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители и адвокати, част от екипа на Адвокатското съдружие, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на информационни съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно Ваши личните данни, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

 

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО СЧИТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

Адвокатското съдружие НЕ извършва реклама на своите услуги. В определени случаи, адвокатското съдружие може да обработва лични данни за целите на изпращане на информационни съобщения, касаещи актуални правни въпроси, или събития, които смятаме, че биха представлявали интерес за получателя. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване със съобщение на електронен адрес: office@milanova-law-firm.com, или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Ние винаги ще се съобразим с този вид искания!

 

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Освен описаните случаи на използване на Бисквитки в настоящата политика, ние може да споделим личните Ви данни с компетентни адвокати, които са наши партньори и които прилагат съответните технически и организационни мерки за обработване на лични данни.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

Адвокатското съдружие е сериозно ангажирано в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемаме, може да получите от нас като изпратите запитване на office@milanova-law-firm.com.

Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ни позволи да изпълним наши законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

 

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обработването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5).

Ние от Адвокатското съдружие ще ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права като се свържете с нас на следния електронен адрес: office@milanova-law-firm.com

 

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Адвокатското съдружие си запазва правото да промени настоящата Политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна в настоящата Политика ще бъде оповестявана на тази страница. Адвокатското съдружие Ви препоръчва да редовно да проверявате страницата за евентуални промени в Политиката. Настоящата Политика за поверителност е актуализирана през месец май 2018 г.