Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Представител в ЕС съгласно чл.27 GDPR

Лица извън ЕС трябва да назначат представител в ЕС съгласно чл.27 от Общия регламент за защита на личните данни, ако:

а. Обработват лични данни на субекти от ЕС, и

б. Не са установени в ЕС, и

в. Дейностите по обработка са свързани с предлагането на стоки или услуги, или с наблюдаване на поведението на субектите на данни, доколкото тяхното поведение се осъществява в рамките на ЕС;

Моля имайте предвид, че лица, които са администратори или обработващи лични данни на граждани на ЕС, трябва да са приведени в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни.

Какво ще направим като Ваш представител в ЕС:

  • Ще бъдем връзка между Вас и всички субекти на данни в ЕС;
  • Ще поддържаме регистър на получените искания от субектите на данни в ЕС;
  • Ще Ви информираме за всякакви промени в законодателството за защита на личните данни в ЕС, насоки и най-добри практики;
  • Ще бъдем контактна точка за всякаква комуникация с всички регулаторни органи по защита на личните данни в ЕС;
  • Ще подготвяме известия за нарушения на личните данни до субектите на данни в ЕС;
  • Ще препращаме получените искания до Вас и ще изпращаме отговори след съгласуване с Вас;

    За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

    Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.