Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
kalina

адв. Калина Миланова

Управляващ съдружник

Адвокат с 20 годишен опит в България и чужбина в областта на сливанията и придобиванията, банково и търговско право.

Магистър по международно бизнес право от University College London, Великобритания и Магистър по право на Софийския университет.

Преди да създаде Миланова и партньори през 2008г.,  работи в Лондон като главен юридически съветник на английски частен фонд за дялово инвестиране.

Участва в създаването на офиса на CMS Cameron McKenna в София през 2005г., както и в създаването на Комисията за финансов надзор през 2003г. като част от екипа на USAID. В периода 1998-1999г.  работи в отдел „Несъстоятелност” на Министерството на икономиката, а след това е главен юридически съветник на «Плама» АД.

Член на Българската адвокатска колегия от 1999г

Член на Съвета на директорите на European Law Firm

Член на съвета на настоятелите на Инициатива за финансова грамотност

Член на Bulgarian Chevening Association

Говори английски и руски езици.

 

Публикации на Калина Миланова:

  • Корпоративно управление и право – другари по оръжие, презентация/ доклад публикуван в годишника от 5та Международна конференция по корпоративно управление, Лондон 13-14 Maй, 2004;
  • Съдържание на Отчета за управлението на компаниите според действащото българско право, бюлетин на Комисията за финансов надзор, Юли 2003;
  • Как да напишем добър Отчет за управление, списание „Банки, пари, инвестиции“, Август 2003;
  • За информация за публичните дружества – търсете директора за връзки с инвеститора, вестник „Капитал“, Oктомври 2002;
  • Какво представлява инвестиционният договор според Закона за публично предлагане на ценни книжа, списание „Банки, пари, инвестиции“, Август 2002;
  • Ликвидация и несъстоятелност – алтернативни начини на приватизация в България, вестник „Икономически живот“, Септември 1998.