Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
kalina

адв. Калина Миланова

Управляващ съдружник

Адвокат с над 15- годишен опит в България и чужбина в областта на сливанията и придобиванията, банково, търговско, финансово и вещно право.

Магистър по международно бизнес право от University College London, Великобритания и Магистър по право на Софийския университет.

Преди да създаде Миланова и партньори през 2008г.,  работи в Лондон като главен юридически съветник на английски частен фонд за дялово инвестиране.

Участва е в създаването на офиса на CMS Cameron McKenna в София през 2005г., както и в създаването на Комисията за финансов надзор през 2003г. като част от екипа на USAID.

В периода 1998-1999г.  работи в отдел „Несъстоятелност” на Министерството на икономиката, а след това е главен юридически съветник на «Плама»АД.

 

Член на Българската адвокатска колегия от 1999г.

Говори английски и руски езици.

 

Публикации на Калина Миланова:

  • Корпоративно управление и право – другари по оръжие, презентация/ доклад публикуван в годишника от 5та Международна конференция по корпоративно управление, Лондон 13-14 Maй, 2004;
  • Съдържание на Отчета за управлението на компаниите според действащото българско право, бюлетин на Комисията за финансов надзор, Юли 2003;
  • Как да напишем добър Отчет за управление, списание „Банки, пари, инвестиции“, Август 2003;
  • За информация за публичните дружества – търсете директора за връзки с инвеститора, вестник „Капитал“, Oктомври 2002;
  • Какво представлява инвестиционният договор според Закона за публично предлагане на ценни книжа, списание „Банки, пари, инвестиции“, Август 2002;
  • Ликвидация и несъстоятелност – алтернативни начини на приватизация в България, вестник „Икономически живот“, Септември 1998.