Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16

адв. Христо Машков

Съдружник

Адвокат с 10 годишен опит в областта на търговско, облигационно, вещно и трудово право.

Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 2009г.

Предоставял е правни консултации  на ключови дружества и организации на българския пазар като  „ГУСВ“ ЕАД и „Автомагистрали“ ЕАД, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общини. Бил е консултант по правни проекти на множество чуждестранни дружества, които са инвестирали на българския пазар в различни  сектори като банки, лизингови дружества, строителство, покупко-продажна на недвижими имоти, клинични изпитвания на лекарства, IT, събиране на вземания и други.

Съветва български и чуждестранни  клиенти във връзка с  новоприетият регламент за защита на личните данни, както и закона за мерките срещу изпирането на пари.

Специализира в областта  гражданско и административно съдопроизводство както и изпълнителното производство и производството по несъстоятелност.

Говори английски език.