Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
momchil

Момчил Денчев

Старши сътрудник
Get a Free Consultation

Юрист с над 5 годишен опит в областта на корпоративното и търговско право, клинични изпитвания и дю дилижънс.  Представлява нашите клиенти пред Търговския регистър и други обществени институции в България. Подготвя корпоративни документи и анализи на правните норми и изисквания в България за нашите чуждестранни клиенти.

Магистър по право от Софийския университет.

Говори английски и руски език