Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
shutterstock_71414812

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Банки и финанси

„Миланова и партньори“  консултира своите клиенти относно всички  сделки в банковия и финансов сектор, с акцент върху проектно финансиране, синдикирани договори за заем,   трансгранично финансиране, учредяване на финансови обезпечения и ескроу договори.  Нашите адвокати имат богат опит в работа с лизингови дружества и небанкови финансови институции.  Ние представляваме редица  международни банки и небанкови финансови институции при реализиране на техните обезпечения в България.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.