Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
european-law-firm

Milanova & Partners / Law Firm

logo-1

 

European Law Firm е мрежа от адвокатски кантори, които предоставят трансгранични правни консултации в 28 европейски страни.

Ние разполагаме с над 950 местно квалифицирани адвокати с международни контакти съветват в сферите на банково право, търговски спорове и арбитраж, дружествени правоотношения, строителство, корпоративни финанси и сливания и придобивания; събиране на дългове, трудово право, европейско право и антитръст, семейно право, несъстоятелност, морско право и международна търговия, недвижими имоти, спортно право, данъчно право и интелектуална собственост, технологични и медийни спорове.

С нашите колеги от European Law Firm изготвихме т.нар. White Books, за да запознаем нашите клиенти с изискванията към създаване на компания, събиране на вземания, закупуване на недвижими имоти и прекратяване на трудови взаимоотношения във всяка една европейска страна. Предвид честата промяна в законодателствата и спецификите на конкретните казуси препоръчваме да потърсите конкретен правен съвет преди да предприемете стъпки на базата на тази информация.