Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Данъчно право

Нашият екип по данъчно право, който включва също така и експерт- счетоводители, предоставя консултации относно всички данъчни аспекти на  търговските и бизнес операции, извършвани от нашите клиенти в страната или чужбина.

Ние изготвяме становища по данъчни казуси по всички данъчни закони, съветваме относно  избягване на двойното данъчно облагане и отговаряме на индивидуални данъчни въпроси.

Извършваме регистрации по ЗДДС, консултации и съдействие на физически и юридически лица в хода на данъчна ревизия и  данъчно планиране.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.