Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Енергиен сектор

„Миланова и партньори“  осигурява пълно правно съдействие на клиенти, заинтересовани да инвестират в енергийни ресурси в България.

Ние предлагаме консултации  относно регулаторната рамка по въпроси, свързани с енергопотреблението, производството на електроенергия, нефто-, газо- и водна индустрия;

Нашият екип изготвя споразумения за изкупуване на електроенергия; споразумения за продажба на електричество, нефт и  газ;  подготовка на комплексна документация и преговори относно  режим на ценообразуване; лицензионен режим; концесионен режим и процедури; обществени поръчки.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.