Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Защита на личните данни

„Миланова и партньори“  разполага с подготвен екип, който да анализира дейностите по събиране ,съхранение, обработка, прехвърляне и заличаване на лични данни на нашите клиенти и да предложи конкретни стъпки за съобразяването им с изискванията на Регламент 679/2016 ЕС .  Екипът ни работи не само в София, но и в цялата страна. Осъществяваме представителство пред Комисията за защита на личните данни.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.