Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Интелектуална собственост

Ние предлагаме правна помощ на нашите клиенти във всички аспекти на закрилата на интелектуалната собственост, включително регистриране, защита и принудителни действия върху патенти, търговски марки, дизайни, авторски права и търговски тайни.

Нашата адвокатска кантора представлява клиенти при лицензиране, трансфер на договори и ноу-хау и дела, свързани с нарушение на правата на интелектуална собственост.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.