Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
infrastructura

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Инфраструктура и транспорт

Нашият екип от експерти по инфраструктурата и транспорта е добре познат с богатия си опит и успешно реализирани проекти в тези сфери.

Ние консултираме нашите клиенти относно регулаторната рамка, договорите за строителство по правилата на FIDIC, вещноправните, търговските и публичноправните аспекти във всеки момент на строителството и/или концесионирането.

Нашите юристи консултират както държавни институции и предприятия , така и частни инвеститори относно  организиране и участие в търгове и конкурси; участие в преговори; изготвяне на документация относно проекти и финансиране.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.