Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
shutterstock_71414812

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Клинични изпитвания

„Миланова и партньори“ разчита на опитен екип, специализиран в подкрепата на фармацевтични компании и компании за клинични изпитвания, развиващи дейността си в  България, като ги консултираме не само по специфичните регулаторни и договорни въпроси, но и по всички аспекти на дейността им, включително корпоративни, търговски, трудови, данъчни и въпроси по интелектуална собственост .

Ние предлагаме правна помощ на клиенти за провеждане на клинични изпитвания съгласно изискванията на ЗЛПХМ и Наредба №31 за определяне на правилата за добра клинична практика, подготовка и преговори по договорите, необходими при провеждането на изпитванията, включително договори за клинични изпитвания с главен изследовател и център по изпитването, граждански договори с членовете на екипа по изпитването, споразумения за конфиденциалност  и други.

Нашите юристи могат да Ви консултират по въпроси, свързани със защитата правата на пациентите, информирано съгласие, защита на поверителността и други регулаторни въпроси, включително за защита на личните данни, управление на данни в клинични изпитвания и спазване на правилата за ДКП.

Ние помагаме на нашите клиенти при разработването на действащи политики и процедури в съответствие с българското законодателство.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.