Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Корпоративно право

„Миланова и Партньори“ е адвокатска кантора с ясен фокус върху  корпоративното право, което  е в основата много от проектите, по които работим. Ние разбираме колко е важно нашите клиенти да създадат ефективно опериращ бизнес в България и им предоставяме правни съвети относно най-подходящата за тях правна и оперативна форма на организация в съответствие с българското право.

Предоставяме консултации относно режима на чуждестранни инвестиции в България, извършваме регистрация на всички видове юридически лица, съдружия, организации с нестопанска цел  и търговски представителства.

Изготвяме всички видове споразумения и съпътстващата ги документация относно акционерни участия, съдружия, договори за управление; въпроси, свързани с корпоративното управление; промени в структурата и размера на капитала.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.