Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Ликвидация и несъстоятелност

Ние консултираме клиентите си относно правата и задълженията им преди и по време на производството по несъстоятелност/ процедура по ликвидация с цел ефективно обезпечаване на техните права.

В нашата дългогодишна практика сме защитавали интересите както на кредитори, така и на длъжници, като изготвяме молби за откриване на производство по несъстоятелност/процедура по ликвидация; предявяваме вземанията на  кредитори в производството по несъстоятелност/процедурата по ликвидация;  подготвяме  защитата на длъжника, включително срещу отменителни искове; изготвяме оздравителни планове; осъществяваме процесуално представителство по искове за установяване на вземания.

Членове на нашия екип имат богат опит като ликвидатори и синдици.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.