Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
real-estate-bg

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Недвижими имоти и строителство

Работата по сделки с недвижими имоти и договори за строителство е непрекъснато нарастваща област от нашата практика.

 Екипът ни предлага  консултации по всички правни аспекти във връзка със строителството на недвижими имоти, придобиване и разпореждане с тях, както и при отдаването им под наем.

Ние извършваме проучване на собствеността предмет на сделка;  изготвяме необходимата документация за изповядване на сделката пред нотариус, включително  ескроу договори.

Също така съдействаме при получаването на различни строителни разрешения и лицензии; договори за строителен надзор; обществени поръчки.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.