Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
services-header

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Процесуално представителство

Нашите процесуалисти имат дългогодишен опит в правната защита на клиентите ни

пред съдебни и арбитражни институции в България и чужбина, както и в сферата на медиацията.

Ние представляваме нашите клиенти в  търговски, граждански, трудови или административни съдебни спорове пред българските съдилища на всички инстанции.  Съдействаме за налагане на предварителни обезпечителни мерки и подпомагаме клиентите си в рамките на изпълнителния  процес и производства за принудително изпълнение.

Нашият екип oсъществява представителство пред местни и международни арбитражни съдилища и съдейства при алтернативно разрешаване на спорове.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.