Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
header

Milanova & Partners / Law Firm

Сливания и придобивания

Нашите адвокати предоставят консултации относно всички правни аспекти на сливанията и придобиванията, съвместните предприятия, приватизацията, преструктуриранията, партньорства и консорциуми, стратегически съюзи и други обединения, както и при разделяне/отделяне, продажба на дялово участие и разпореждане с активи.

Ние предлагаме на клиентите си най-подходящата правна структура за сделката; създаваме местни юридически лица и дружества със специално предназначение; съдействаме при осигуряване финансиране.

Нашият екип има голям опит в изготвянето на  правни анализи; изготвянето и договарянето на документите по сделки, включително специфични аспекти като контрол върху сливанията, данъци, лицензионен режим, трудовоправни аспекти, интелектуална собственост и недвижими имоти.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.