Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
header

Milanova & Partners / Law Firm

Събиране на вземания

„Миланова и партньори“  разполага с подготвен екип, богата практика и резултатно ориентиран подход в събирането на вземания на нашите клиенти.  Екипът ни работи не само в София, но и в различни градове в страната. 

Значителният ни опит в изпълнителното и заповедното  производства ни дава възможност да предлагаме на нашите клиенти обслужване в зависимост от техните индивидуални нужди, при което взимаме предвид всички особености на конкретния случай.

Ние предоставяме на нашите клиенти услуги по проучване на имуществото на длъжника; съдействие за извънсъдебно събиране на вземанията им;  събиране на вземанията по съдебен ред и представителство в производства по принудително събиране на вземания.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.