Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
header

Milanova & Partners / Law Firm

Съдебни спорове/арбитраж/медиация

Нашите процесуалисти представляват клиентите ни по отношение на вземания, възникнали в търговски, промишлени, финансови или административни области по въпроси като: водене на съдебни спорове пред българските съдилища на всички инстанции; представителство на клиенти пред местни и международни арбитражни съдилища; всички видове търговски спорове; несъстоятелност; трудови спорове; административни производства; данъчни спорове; признаването и изпълнението на съдебни решения и награди; вътрешен и международен арбитраж; алтернативно разрешаване на спорове; всички спорове, свързани с работата, като например събиране на доказателства, възбрани и други предварителни обепечителни мерки.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.