Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
shutterstock_71414812

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Трудово право

Нашият екип  предоставя правни консултации по всички въпроси, свързани с трудовото и осигурително законодателство в България, както и при изпращане на работници и служители в чужбина.

Ние  изготвяме всички необходими документи относно сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори, налагане на дисциплинарни наказания, реализиране на имуществената отговорност на работниците/служителите.

Също така извършваме консултации и медиация при уреждане на трудови спорове.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.