Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
shutterstock_71414812

Milanova & Partners / Law Firm

Представител на European Law Firm за България.
Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Търговско право

Кантората ни има голям опит в изготвянето на всички необходими търговски договори за подпомагане бизнеса на нашите  български и чуждестранни клиенти. 

При структуриране на всяка търговска сделка  винаги търсим оптималните правни решения, за да отговорим на очакванията  на нашите клиенти.

Екипът ни има опит  и в предоставянето на консултации  относно публично-частни партньорства. Част от практиката ни е намирането на баланса и интегрирането на интересите на чуждестранните инвеститори със спецификите на местното законодателство и публичен интерес.

За всякакви въпроси, моля свържете се с нас!

Milanova & Partners е представител на European Law Firm за България.