Email: office@milanova-law-firm.com | Телефон: +359 2 952 25 16
header

Milanova & Partners / Law Firm

ЗА НАС

„Миланова и партньори“

Адвокатско съдружие „Миланова и партньори“ е представител на European Law Firm за България.  Ние сме част от най-голямата европейска мрежа от правни кантори предоставящи юридическа помощ във всички европейски държави. Нашите адвокати предоставят професионални правни съвети в областта на сливания и придобивания, дялово инвестиране, корпоративно и търговско право, процесуално представителство пред съдебни и арбитражни институции, събиране на вземания, сделки с имоти, трудовоправни  и данъчни консултации.   

Основополагащ принцип нашата работата е да предоставяме професионални съвети, съобразени с нуждите на нашите клиентите и  целящи постигането на желаните от тях конкретни резултати.

Ние подхождаме към разрешаване на казусите на нашите клиенти на базата на задълбочено разбиране на специфичните нужди на бизнеса на всеки един от тях.

За да отговорим на различните изисквания на клиентите си, ние разполагаме с основен екип от адвокати, данъчни консултанти, бизнес консултанти и счетоводители в офиса ни в София, които при необходимост по конкретни проекти се подпомагат от допълнителни специалисти в специфичната област.

Milanova & Partners

Представител на European Law Firm за България. Специалисти в областта на търговското право и процесуалното представителство.

Нашият екип